รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes - Antiques / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และวัตถุโบราณที่หายาก
 

Montien Riverside Hotel – Chao Praya Ballroom
ณ. โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ – ห้องเจ้าพระยา บอลรูม

Auction Date:
Saturday 5 August 2023 at 9.30 am & 6 August 2023 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Montien Riverside Hotel – Chao Praya Ballroom 2th - 5th August 2023 at 10.00 - 19.00
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ - ห้องเจ้าพระยา บอลรูม วันที่ 2 – 5 สิงหาคม เวลา 10.00 - 19.00น.


Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Special Grand Auction over 2,800 lots with starting prices over 35,000,000 THB. (€1,000,000)

Stamps: Large selection of postal history including special selection of Lanna postal history with letters to and from the northern cities from Rama V-VIII. Early surcharges, varieties, errors in full sheets, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important most basic issues in very fresh mint states singles and multiples from early 1st issues collections, early and modern full sheets. Excellent range of Rama IX definitive issues and excellent value of numerous dealer’s lots. Over 400 albums of a one Gentleman collection of stamps and coins break down into numerous interesting lots.

Thai Banknotes: Over 500 lots large selection all series specimen, proofs etc., including, excellent selection uniface note, all series of type notes, extremely rare solid, super solid and lucky numbers 111111 till 999999 and complete sets from, wide ranges of original packs, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series & specimen notes.

Thai Coins – Medals & Orders: Vase key and very important items of Thai numismatic. Over 800 lots are graded in gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Very rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations and excellent value dealer’s lots.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Selection better PRC sets, British Commenwealth, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Laos, Cambodia, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial vintage and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Very attractive over 1,000 diff gambling tokens from “Bruan” collection Part II. Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of over 40 pottery teapot, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (PLATE 1-91)
Saturday 5th August 2022 at 9.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 REVENUES อากรแสตมป์ 1-51 Print this section catalogue
SECTION 2 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 52-147 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 148-232 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 233-261 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI - RAMA VIII (1910-1946) รัชกาลที่ 6 - รัชกาบที่ 8 (2453-2489) 262-314 Print this section catalogue
SECTION 6 COLLECTION OF LANNA INTERNAK คอลเลคชั่นล้านนา 315-345 Print this section catalogue
SECTION 7 POSTAL HISTORY จดหมายด้านการไปรษณีย์ 346-427 Print this section catalogue
SECTION 8 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 428-454 Print this section catalogue
SECTION 9 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 455-579 Print this section catalogue
SECTION 10 STAMPS: LOTS 1883-present ายการสแตมป์รวม ร.5 - ร.9 580-657 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 709-800  

Session 2: POD DUANG - ANCIENT MONEY - BUDDHA - CASTING ALLOYS - พดด้วง - เงินโบราณ - พระเครื่อง - รูปหล่อ (PLATE 92-127)
Saturday 5th August 2022 at 1.15 p.m. / วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.15 น.

 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 11 SUKHOTHAI-AYUDHAYA POD DUANG พดด้วงสุโขทัย-อยุธยา (ก่อน 2325) 801-810 Print this section catalogue
SECTION 12 RATTANAKOSIN BULLET (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ (2325-2453) 811-840 Print this section catalogue
SECTION 13 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 841-914 Print this section catalogue
SECTION 14 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 915-1039 Print this section catalogue
SECTION 15 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 1040-1079 Print this section catalogue
SECTION 16 BUDDHA LOTS พระ รายการรวม 1080-1153 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1154-1200  

Session 3: THAI BANKNOTE - ธนบัตรไทย (PLATE 128-200)
Saturday 5th August 2022 at 3.00 p.m. / วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 17 BANKNOTE SERIES I - II ธนบัตร รุ่น 1 - 2 1201-1253 Print this section catalogue
SECTION 18 BANKNOTE SERIES III - VIII ธนบัตร รุ่น 3 - 8 1254-1388 Print this section catalogue
SECTION 19 BANKNOTE SOLID, LUCKY NUMBERS ธนบัตรเลขมงคล และ เลขสวย 1389-1519 Print this section catalogue
SECTION 20 BANKNOTE SERIES IX - XVII ธนบัตร รุ่น 9 - 17 1520-1600 Print this section catalogue
SECTION 21 PACKS & BRICKS ธนบัตรแหนบ 1601-1646 Print this section catalogue
SECTION 22 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1647-1659 Print this section catalogue
SECTION 23 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1660-1669 Print this section catalogue
SECTION 24 PROOF - SPECIMENT NOTES ปรู๊ฟ-ธนบัตรตัวอย่าง 1670-1697 Print this section catalogue
SECTION 25 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 1698-1712 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1713-2000  

Session 4: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (PLATE 201-228)
Sunday 6th August 2022 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 26 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2127 Print this section catalogue
SECTION 27 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2128-2154 Print this section catalogue
SECTION 28 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2155-2212 Print this section catalogue

Session 5: THAI GOLD COINS - MEDALS & DECORATIONS เหรียญกษาปณ์องคำไทย - เหรียญที่ระลึก และ แพรแถบไทย (PLATE 229-282)
Sunday 6th August 2022 at 10.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 29 GOLD COINS RAMA IV - X (1860-present) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ร.4-10 2213-2318 Print this section catalogue
SECTION 30 COINS-MEDALS & DECORATIONS เหรียญที่ระลึก และ แพรแถบ 2319-2600 Print this section catalogue

 

Session 6: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (PLATE 283-325)
Sunday 6th August 2022 at 12.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 น.

 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 31 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2601-2794 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2795-2830 Print this section catalogue
SECTION 32 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2831-3028 Print this section catalogue
SECTION 33 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 3029-3038 Print this section catalogue
SECTION 34 WATCHES - TIMEPIECES นาฬิกา 3039-3047 Print this section catalogue
SECTION 35 JEWELRY & DECORATIONS เครื่องประดับ 3048-3066 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 3067-3200  

Session 7: THAI COINS - MEDALS - COIN LOTS เหรียญกษาปณ์ - เหรียญที่ระลึกไทย - เหรียญรวม (PLATE 326-360)
Sunday 6th August 2022 at 3.00 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 36 COINS RAMA V- VIII (1876-1946) เหรียญกษาปณ์ ร.5-ร.8 (2419-2489) 3201-3306 Print this section catalogue
SECTION 37 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ ร.9-ปัจจุบัน (2490-ปัจจุบัน) 3307-3429 Print this section catalogue
SECTION 38 COINS & MEDALS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียญรวม 3430-3545 Print this section catalogue


"Collectibles Market Place" @ Montien Riverside Hotel.

4th-6th  August 2023(3 days) @ Chao Praya Ballroom:
over 15 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA

5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready to meet new colleagues and ready for onsite submission.

 

Hotel Online Booking for Eurseree’s customers: https://forms.gle/9M2a6jQD6brG9WSP9
สำรองห้องพัก กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของคุณลูกค้าผ่านทาง
Montien Riverside Bangkok

For more information please contact via Facebook and Line below
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง

Facebook: montien.river
Line: @montienriverside

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai